Ի՞նչ նոր նշանակություններ ունեն տղաների հայկական 10 անունները

Բոլոր անունները, թվում է, արդեն ստացել են իրենց նշանակությունները: Մարդիկ անուններ են ընտրում՝ ելնելով դրանց նշանակություններից ու իմաստներից: Նրանք իրենց երեխաներին անվանում են՝ ընտրելով, թե որ անվան նշանակությունն է ավելի մոտ իրենց:

Պարիս Հերունին, սակայն, իր յուրովի մեկնաբանությունն է տվել նաև հայկական անուններին՝ դրանցում տեսնելով յուրօրինակ նշանակություն: Այս նյութում կանդրադառնանք հատկապես տղաների անունների մեկնաբանությանը:

Արամ= ար- ամ= Ար-ի զավակ

Արման = ար- մ- ան= Ար-ի մարդը

Արմեն= ար- մեն (ք)

Արա= ար- ա= Ար-ի (տված) կյանք

Արեգ= ար- ե- գ= Ար-ի նման գեղեցիկ լինել

Արշակ= ար- շ- ակ= արևով լի աչք

Դավիթ= դ- ա- վ- ի- թ= ունակ մարդ ուղիղ կյանքի մեջ

Վահագն= վ- ահ- ա- գն= դեպի վտանգը գնացող (հերոս, չարի ոչնչացնողը)

Միաս= մին- աս= արտոնյալ խոսող (նախագահ)

Ազատ= ազ-ատ= ի սկզբանե անջատ, անկախ