Ի՞նչ իմաստ ունեն թվերի հայերեն անվանումները

Երբևէ չեք մտածի այս մասին, բայց գիտնական Պարիս Հերունին իր աշխատությունում առանձնացրել է նաև թվերի հայերեն անվանումների իմաստները: Ըստ նրա՝ նախկինում հայոց լեզվում եղել են ընդամենը 10 տառեր: Եվ նրանցից յուրաքանչյուրով էլ անվանվել են թվերը:

Այս տառերը, սակայն, անիմաստ  չեն եղել: Նրանցից յուրաքանչյուրը, ըստ գիտնականի, մի իմաստ ունի, որն էլ բացահայտել է նա՝ իր աշխատության մեջ:

Բացատրությունը հետևայլն է.

0

Տառը՝ Օ

Տառի նշանակությունը՝ կետ, ոչինչ

 Թվի նշանակությունը՝ սկիզբ տվող, հոգևոր, աննյութական

1

Տառը՝ Ա

Տառի նշանակությունը՝ առաջին

 Թվի նշանակությունը՝ իմ լինի կեսը

2

Տառը՝ Ր

Տառի նշանակությունը՝ զույգ

 Թվի նշանակությունը՝ զույգ ունեցանք մոտիկ

3

Տառը՝ Յ

Տառի նշանակությունը՝ ես

Թվի նշանակությունը՝ հաջորդն եղավ ամրացնող

4

Տառը՝ Հ

Տառի նշանակությունը՝ հարել դեպի

Թվի նշանակությունը՝ սա ոչ լրիվ

5

Տառը՝ Ե

Տառի նշանակությունը՝ ես եմ

Թվի նշանակությունը՝ մարդու գլխի նման

6

Տառը՝ Ն

Տառի նշանակությունը՝ այն

Թվի նշանակությունը՝ իմ հաջորդ ձեռքի վրա

7

Տառը՝ Տ

Տառի նշանակությունը՝ հիմք

Թվի նշանակությունը՝ մարդու հոգու համար

8

Տառը՝ Մ

Տառի նշանակությունը՝ մարդ

Թվի նշանակությունը՝ սա ունի կարողություն

9

Տառը՝ Կ

Տառի նշանակությունը՝ մաս

Թվի նշանակությունը՝ նա մարդու ընկերն է

10

Տառը՝ Ո

Տառի նշանակությունը՝ մեծ

Թվի նշանակությունը՝ իմ կյանքի տունը