3000-ամյա ՀԱՅԿԱԿԱՆ հնագույն բնակատեղի է հայտնաբերվել Թուրքիայում

Հայտնաբերվել է Թունջելի նահանգի խոշորագույն հնագիտական բնակավայրը, որտեղ կային հայկական գրերով հնագույն քարեր:

Արևելյան Թուրքիայի 3000-ամյա հնագիտական մեծ բնակավայրի բացահայտումը լայնորեն լուսաբանվել է թուրքական լրատվամիջոցներում։ Լուրը հասել է միջազգային լսարան ի շնորհիվ անգլերեն թարգմանությունների:

Հոդվածում նշվում է.

«3000-ամյա բնակավայր, որը գտնվել է Արևելյան Թուրքիայում:
Հայտնաբերվել է Թունջելի նահանգի խոշորագույն հնագիտական բնակավայրը:

Լինելով Թունջելի խոշորագույն հնագիտական բնակավայրը՝ վաղ երկաթի դարի, ուրարտական, հելլենիստական, հռոմեական, բյուզանդական ժամանակաշրջանի, Իսլամական միջնադարի և օսմանյան դարաշրջանի վառ նոտաներ պարունակող ցիտադելային բնակավայրը, կանխատեսումների համաձայն, եղել է հին տրանսպորտային ցանցում գտնվող ամենակարևոր կենտրոններից մեկը։

Դիտարկվող տարածքը պատմության տարբեր դարաշրջաններում արտադրության կարևոր տնտեսական կենտրոն էր:

Հայտնաբերված միջնաբերդը ավելի լայն է, քան երեք ֆուտբոլային մարզադաշտ»:

Սակայն զեկույցում չի հիշատակվում, որ միևնույն ժամանակ հայտնաբերված հնագույն քարերի վրա լավ երևում են հին հայկական տեքստերը (ինչպես երևում է ստորև բերված նկարում)։ Արդյոք այդ մասին գիտեն թուրք հետազոտողները, թե ոչ, պարզ չէ։

Այնուամենայնիվ, հայկական հետքերը անջնջելի և անհերքելի են։ Թունջելի նահանգը (նախկին Դերսիմ նահանգ) պատմականորեն եղել է հայկական Ծոփք շրջանի մի մասը։ Ավելի ուշ նա միացավ Բյուզանդական կայսրությանը և, ի վերջո, նվաճվեց սելջուկ թուրքերի կողմից։

Այնուամենայնիվ, հայ բնակչությունը մնում էր այնտեղ ընդհուպ մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Հայոց ցեղասպանության ողբերգական դեպքերից հետո հայ բնակչության մեծ մասն անհետացել է Արևելյան Թուրքիայից, այդ թվում՝ Դերսիմ նահանգից։ Այնուամենայնիվ, հայկական հետքերը դեռևս գտնվում են հնագույն քարերի ավերակների մեջ։