Ինչ ԹԱԳ էին կրում Արտաշեսյան արքայատոհմի արքաները

Հայկական թիարան(թագը) Արտաշեսյան տոհմի միապետական իշխանության խորհրդանիշն էր։ Այն կտրված կոնի կամ գլանի ձևով եզակի հարմարանք էր, ուներ չորս կամ հինգ ատամներ, որի վրա տեղադրված էր հենց թագավորական թիարան: Այն զարդարված էր երկու արծիվների պատկերներով, որոնք նայում էին տարբեր կողմեր, և նրանց միջև ութանկյուն աստղ էր պատկերված, որը Արտաշեսյանների տոհմական զինանշանն էր:

Արտաշեսյանների դինաստիան Հայաստանի ամենահզոր դինաստիաներից էր։ Տիգրան II Մեծը՝ դինաստիայի թագավորներից մեկը, առավելագույնս ընդլայնել է Հայկական թագավորությունը մ.թ.ա 95-55 թթ. իր օրոք:

Արտավազդ

Արտաշեսյանների դինաստիայից բացի, հայկական, խեթական, ասորական-բաբելոնյան, պարսկական և հունական աղբյուրները տեղեկություններ են պարունակում հետևյալ հայկական արքայական ընտանիքների մասին.

  • Հայկազունիներ, որը հիմնադրվել է լեգենդար Հայկ Նահապետի կողմից (մ.թ.ա 2492/2107 — 331 թթ.)
  • Արարտունիներ (Ք.ա 860 — 590թթ.)
  • Երվանդունիներ (Մ.թ.ա մոտ 401-200 թթ.)
  • Արտաշեսյաններ (Մ.թ.ա 189 — 52թթ.)
  • Արշակունիներ (52-428թթ.)
  • Բագրատունիներ (886-1045)
  • Ռուբենյան-Խեթումյան-Լուզինյան (1080-1375)
Ձախ մասում Մարկ Անտոնիոն է, աջ մասում՝ հայկական թագ

Վերջին մի քանի հազարամյակների ընթացքում գոյություն են ունեցել հինգ հայկական պետություններ, ինչպես նաև մի քանի տեղական թագավորություններ և թագավորական դինաստիաներ, ինչպիսիք են Վասպուրականը, Սյունիքը, Վանադը և այլ թագավորություններ: Սակայն թագավորների տիտղոսը կրում էին միայն հիմնական թագավորական տոհմերի ներկայացուցիչները։