Հայաստանը հայաթափվում է․ միայն իմանաք՝ քանի հայ է անվերադարձ լքել իր բնակավայրը

Վիճակագրական կոմիտեն միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ օրերս մի քանի ուշագրավ տվյալներ է հրապարակել: Այսպես՝ 2014-2019 թթ. ընթացքում, Հայաստանում, ընդհանուր հաշվով, միգրացիոն տեղաշարժերում ընդգրկված են եղել տնային տնտեսությունների 299.1 հազար անդամներ։ Նշված ժամանակահատվածում, նրանցից շուրջ 148.4 հազարը (49.6%) մեկնել են իրենց բնակավայրերից եւ չեն վերադարձել:

Նշենք, որ ուսումնասիրության համար հիմք է հանդիսացել 2019 թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) արդյունքներով ձեւավորված միկրոտվյալների բազան: Այս հետազոտությունն իրականացվում է ամեն տարի, որը հրապարակվում է «Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը» զեկույցում: Այն արտացոլում է աղքատության մակարդակի, սոցիալական իրավիճակի, այդ թվում հետազոտվող ժամանակաշրջանում միգրացիայի վերաբերյալ տեղեկատվություն: