Թուրքերը «ՀԱՅԿԱԿԱՆ լեռնաշխարհ» տերմինը ջնջել են մարդկության հիշողությունից. գիտե՞ք, թե ինչ տերմին են տարածել դրա փոխարեն

Համեմատական և գենետիկական լեզվաբանության, հնագիտության, մարդաբանության և պատմական աշխարհագրության բնագավառում վերջին հետազոտությունների համաձայն՝ հնդեվրոպական ժողովուրդների հայրենիքը ներառել է Հայկական լեռնաշխարհը (հայ ժողովրդի բնօրրանը ), Փոքր Ասիայի արևելյան մասը և Հյուսիսային Միջագետքը։

Հարկ է նշել, որ «Արևելյան Անատոլիա» և «Հարավային Կովկաս» տերմինների սխալ օգտագործումը «արևմտյան» և «արևելահայկական լեռնաշխարհի» փոխարեն համապատասխանաբար խեղաթյուրում է տեղանունաբանական տերմինաբանությունը՝ բարդացնելով լեզվա-հնագիտական նյութի սահմանումը և դասակարգումը:

Cartographic war - Armenian Highland - Armenian Geographic

Փաստորեն, Կովկասը իր բոլոր մասերով (հյուսիսային, հարավային, արևելյան և արևմտյան) և նախալեռներով գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհից և Կուր գետից հյուսիս և արևելք, Մինչդեռ Անատոլիան իր բոլոր տարածաշրջաններով (հյուսիսային, հարավային, արևելյան և արևմտյան) գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհից արևմուտք Փոքր Ասիայի սահմաններում:

Հնագիտության և հնդեվրոպական լեզվաբանության վրա հիմնված ժամանակակից հետազոտություններին այդ գիտական դիրքերից մոտենալով՝ կարող ենք փաստել, որ «Անատոլիան» և «Անատոլիականը» որոշակի քաղաքական շահերի վրա հիմնված թուրքական և արտասահմանյան հրապարակումների կեղծարարություններ են։

Are Armenians Caucasians? - PeopleOfAr

Թուրքիայի կողմից բռնազավթված արևմտա-հայկական լեռնաշխարհի փոխարեն լայնորեն օգտագործվում է «Արևելյան Անատոլիա» հորինված տերմինը։ Հայտնի է, որ նույնիսկ «Հայկական լեռնաշխարհի» մասին ակնարկը կարող է ցանկացած արտասահմանցի հնագետի զրկել Արևմտյան Հայաստանում պեղումներին մասնակցելու հնարավորությունից։

«Պատմական արդարադատությունն ընդդեմ ռազմատենչ խավարամտության» հոդվածից մի փոքր հատված, որը գրել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի Հնագույն պատմության բաժնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյանը: