Այս լքված վանական համալիրը պարտադիր այցելության վայրերից է. գիտե՞ս, թե որտեղ է գտնվում

Շխմուրադի վանքը կառուցվել է 12-13-րդ դարերում Վարագաջուր գետի հովտում և ներկայումս գտնվում է Տավուշի մարզի Ծաղկավան գյուղից 6 կմ հեռավորության վրա։

Վանական համալիրը ներառում է եկեղեցի, մատուռ և երկու գավիթ։ Վանքը, հավանաբար, իր անունը ստացել է Շխմուրադ մերձակա համայնքի պատվին:

Վանքի գլխավոր եկեղեցին կառուցվել է մոխրագույն ֆելզիտից 1181 թվականին։ Եկեղեցու գմբեթը գլանաձև է: Այն ունի մեկ հիմնական և չորս փոքր խորան:

Գլխավոր խորանի երկու կողմերում գտնվում են երկհարկանի ավանդատներ։ Եկեղեցին ունի արևմտյան և արևելյան մուտքեր։ Եկեղեցու արտաքին հարդարումը բավականին համեստ է։ Պատերը մասամբ ջնջված արձանագրություններ են պարունակում։

Եկեղեցուց ոչ հեռու գտնվում է Խորանիկ անունով վանքի կիսավեր մատուռը։ Ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, այն կառուցվել է մինչև հիմնական եկեղեցին՝ 1149 թվականը:

Վանքը շրջապատված էր պատերով, որոնք այժմ ավերված են։ Այն հարուստ է խաչքարերով, որոնք կարելի է գտնել ոչ միայն վանքի ներսում, այլև Ծաղկավանի մոտակայքում։

Այսօր Շխմուրադի վանական համալիրն ամբողջությամբ լքված է, չնայած այն լավ պահպանվել է 17-րդ դարի մասամբ վերակառուցման շնորհիվ։