Հայերի ազգանունների պատմությունն ու նշանակությունը

Մեր՝ հայերիս ազգանունների կարևորությունը հատկապես ուժեղացավ 19-20-րդ դարերի ժամանակաշրջանում, երբ ազգանունը դարձավ մարդու անձի և ինքնության կարևորագույն մի մաս: Հիմնականում հայերի ընտանիքների ազգանունները ձևավորվել է նախնիներից որևէ հեղինակավոր մարդու անվան հիման վրա, օրինակ՝ Պետրոսյան, Սարգսյան, Մարտիրոսյան, և այլն:

Հայերը՝ լինելով նաև արհեստավոր ազգ, հաճախ այնքան են կարևոևություն տվել ընտանեկան արհեստին, որ հենց այդ արհեստն է դարձել նրանց ինքնության անբաժան մասնիկը, և նրանք սերնդե սերունդ անվանակոչվել են հենց այդ արհեստի հիման վրա: Այդպիսի ազգանուններ են՝ Դարբինյան, Ժամագործյան, Քարտաշյան, և այլն:

Կան նաև որոշ ազգանուններ, որոնք մատնանշում են այն վայրը, որտեղից եկել է մարդը, Արզումանյան (Էրզրում քաղաքից), Կարնիսյան (Կարչիի տարեդարձից), Մելեթյան (Մելո քաղաքի բնակիչ):