13-րդ դարի ՀԱՅԵՐԵՆ արձանագրություն Ֆրանսիայի հայտնի տաճարներից մեկի պատին

Ֆրանսիայի՝ 13-րդ դարին թվագրվող Բուրժի տաճարի պատերից մեկին պահպանվել է պահպանվել է հայերեն արձանագրություն: Եվրոպական մասնագետների համաձայն, արձանագրություն միջնադարյան է:

Արձանագրությունը կազմված է 13 տառերից, որոնք կազմում են երեք հայերեն բառ: Բառերն են ՙՙՍարգիս՚՚, ՙՙծառա,՚՚ և ՙՙԱստծո՚՚:

Հայոց պատմության մեջ նշվում է, որ հայերը Ֆրանսիայում բնակություն են հաստատել 12-րդ դարից սկսած: Արձանագրությունը 13-րդ դարի է, հենց նույն ժամանակի, երբ, պատմական տեղեկությունների համաձայն, կառուցվել է Բուրժի տաճարը: