«Ես ձեզ չեմ ենթարկվում և պատերազմելու եմ ձեր դեմ, քանի դեռ ողջ եմ». ո՞վ էր այն ՀԱՅ զորավարը, ում թուրքերը ՓԱՇԱ էին անվանում

Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության դիվանում պահպանվող 1725 թվականի վերջին հին ռուսերենով գրված հետախուզական բնույթի վավերագրից մի հատված.

«Из Нахчивана турецкой паша посылал к армянам Капанским — к Даутбег баше, чтоб он со своими армянами поклонился турецкому салтану и был бы у турок в подданстве. Но он, Даутбег баша, отказал ему, турецкому паше, и сказал, что я де вас не слушаю, в подданстве у вас быть не хочу и буду де против вас стоять доколе жив буду, а когда умру и что после меня останетца, тогда де как хотят, так и делают».
(Архив внешней политики России, фонд Сношения России с Персией, оп. 1, 1725, д. 5, л. 335б)

No photo description available.

«1725 թվականին Նախիջևանում նստած օսմանյան բանակի զորահրամանատարությունը պատվիրակներ է ուղարկել Կապանի հայոց իշխանապետություն՝ Դավիթ-բեկի մոտ (ընդ որում, թուրքերը նրան, ինչպես հետագայում Անդրանիկին, «փաշա» են կոչել)՝ պահանջելով, որպեսզի «նա իրեն ենթակա հայերի հետ միասին հնազանդություն հայտնի թուրք սուլթանին ու թուրքերի հպատակության տակ մտնի»։

Սակայն Դավիթ-բեկը մերժել է օսմանցիների այս առաջարկությունը՝ բառացիորեն ասելով. «ես ձեզ չեմ ենթարկվում, ձեր հպատակության տակ լինել չեմ ուզում և պատերազմելու եմ ձեր դեմ քանի դեռ ողջ եմ։ Իսկ երբ զոհվեմ, այն ժամանակ էլ ինձանից հետո մնացածները թող որոշեն՝ ինչպես կցանկանան, այնպես էլ կանեն»։