Իսկ դուք գիտե՞ք՝ երբ է ծիրանն առաջին անգամ մշակվել Հայաստանում

Ծիրանի տեսակի ծագումը վիճելի է։ Այն Հայաստանում հայտնի է եղել հնագույն ժամանակներում և այնքան երկար է մշակվել այնտեղ, որ հաճախ ենթադրում են, որ այն ծագել է այնտեղ։ Այդ ենթադրությունից է բխում նրա գիտական ​​անվանումը՝ Prunus armeniaca (հայկական սալոր)։

Հայաստանի Գառնիի հնագիտական ​​պեղումները ծիրանի սերմեր են հայտնաբերել էնեոլիթյան դարաշրջանում։ Այլ աղբյուրներ ասում են, որ ծիրանն առաջին անգամ մշակվել է Հնդկաստանում մ.թ.ա. մոտ 3000 թվականին։

Համարվում է, որ դրա մուտքը Հունաստան վերագրվում է Ալեքսանդր Մակեդոնացուն: Հետագայում հռոմեական զորավար Լուկուլլոսը (մ.թ.ա. 106–57 թթ.) նույնպես որոշ ծառեր՝ կեռաս, սպիտակ բալ և ծիրան, պետք է ներկրեր Հայաստանից Հռոմ։ Հետագա աղբյուրները հաճախ կցկտուր են տեսակների ծագման վերաբերյալ: