Փաստաթուղթ, որը պահվում է Ռուսաստանի պետական արխիվի սոցիալ-քաղաքական պատմության բաժնի ֆոնդում. միայն իմանաք՝ ինչ էր խնդրում ՄԻԿՈՅԱՆԸ ՍՏԱԼԻՆԻՑ

Այս փաստաթուղթն այժմ պահվում է Մոսկվայում` Ռուսաստանի պետական արխիվի սոցիալ-քաղաքական պատմության բաժնի ֆոնդում:

 «ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ քարտուղար ընկ. Ստալինին

Ընկեր Միկոյանը խնդրում է Հայաստանը հակասովետական տարրերից մաքրելու նպատակով թույլատրել լրացուցիչ գնդակահարել 700 մարդ դաշնակերից և այլ հակասովետական տարրերից: Առաջարկում եմ գնդակահարել լրացուցիչ 1500 մարդ, իսկ ընդհանուր առմամբ նախկինում հաստատված թվով` 2000 մարդ:

ԽՍՀՄ ՆԳ ժողովրդական կոմիսար Եժով

22 սեպտեմբերի, 1937 թ.»:

Աղբյուրը՝ Հովիկ Չարխչյանի բլոգ: